KUŞ GÖZETLEME

Ardahan Ormanı

Ardahan’ın kuzeydoğusunda, geniş Kura Vadisi üzerinde yer almaktadır. Deniz seviyesinden oldukça yüksekte yer alan bu önemli kuş alanında sarıçam ormanları, elle biçilen otlaklar, tarım alanları ve geniş dağlık bozkırlar bir arada görülür. Ardahan-Kars yolunun hemen kenarında 15 ha büyüklüğündeki Putka Gölü bulunur.Gölün büyük bölümü kındıralıklarla kaplıdır. Bataklık çevresinde üreyen 10 çift çayır delicesi, alanın önemli kuş alanı olmasını sağlar. Putka Gölü’nde kızıl boyunlu batağan, boz ördek, çamurcun, yeşilbaş, çıkrıkçın, elmabaş patka, pasbaş patka, tepeli patka, saz delicesi, turna ve sarı başlı kuyruksallayan gibi türler küçük sayılarda kuluçkaya yatar.

Aralarında kara çaylak, şahin, kızıl şahin, küçük orman kartalı, delice ve doğan gibi bir çok yırtıcı kuş türü büyük olasılıkla önemli kuş alanındaki ormanlarda üremektedir. Kara akbabanın da dahil olduğu çok sayıda akbaba ve kartal türü alanda görülmekte ve önemli kuş alanı sınırları dışında üredikleri tahmin edilmektedir.

 

 

Aktaş Gölü

Türkiye-Gürcistan bölgesindeki yüksek platoda yer alan sığ bir tektonik göldür. Gölün kapladığı 2700 hektarlık alanın, üzerindeki on iki ıssız ve seyrek bitki örtülü adayla birlikte 1400 hektarı Türkiye sınırları içindedir. Göl birkaç küçük dere tarafından beslenir ve ancak su seviyesinin çok yüksek olduğu bahar aylarında Kura Nehri’ne boşalır. Suyun soda konsantrasyonu yüksektir. Çevresinde tarlalar ve çayırlar vardır. Kıyıda ve çevresinde küçük sazlıklar bulunur.

Aktaş Gölü’nün Türkiye’de ak pelikanın (50 çift) kuluçkaya yattığı üç alandan, tepeli pelikanın ( 20 çift) kuluçkaya yattığı yedi alandan biri olduğu belirlenmiştir. Alan aynı zamanda Türkiye’deki bu iki türün bir arada üredikleri tek sulak alandır. Ayrıca kadife ördek ve angıt sayesinde önemli bir kuş alanı statüsü olma özelliğini kazanır.

 

Çıldır Gölü

Van Gölü’nden sonra Doğu Anadolu’nun en büyük gölü olan bu tatlı su gölünün maksimum alanı 12.350 hektardır. Akbaba ve Kısır Dağları arasındaki tektonik bir çöküntünün içinde yer En derin yeri 22 m’dir. Göl, çevredeki dağlardan akan yüzey suları ve çok sayıda pınarla beslenir. Göldeki dört adadan en büyüğü Akçakale’deki harabelerin yakınında yer alır. Adaların tümü bodur çalılıklarla kaplıdır. Alan angıt ve Van Gölü martısı ile önemli kuş alanı statüsü kazanır.